शैक्षिक शत्र २०७५२०७६ मा प्राविधिक एस.एल.सी. तर्फ छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्किय भर्ना गर्न प्रवेश परक्षिा संचालनका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

0

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here